Název přípravku
Léčivá látka
V případě zájmu o dostupnost konkrétního léčivého přípravku (varianty) se prosím podívejte na tento link na web stránkách SÚKL
Abecední seznam přípravků
Přípravek Léková forma Léčivá látka SPC Příbalová informace Typ přípravku
Tivicay 10 mg potahované tablety  Dolutegravirum  PDF PDF Vázaný na recept
Tivicay 25 mg potahovaná tableta  Dolutegravirum  PDF PDF Vázaný na recept
Tivicay 5 mg dispergovatelné tablety dispergovatelné tablety  Dolutegravirum  PDF PDF Vázaný na recept
Tivicay 50 mg potahované tablety  Dolutegravirum  PDF PDF Vázaný na recept