Název přípravku
Léčivá látka
V případě zájmu o dostupnost konkrétního léčivého přípravku (varianty) se prosím podívejte na tento link na web stránkách SÚKL
Abecední seznam přípravků
Přípravek Léková forma Léčivá látka SPC Příbalová informace Typ přípravku
Epivir 10 mg/ml perorální roztok  Lamivudinum   PDF PDF Vázaný na recept
Epivir 150 mg potahované tablety  Lamivudinum   PDF PDF Vázaný na recept
Epivir 300 mg potahované tablety  Lamivudinum   PDF PDF Vázaný na recept