Název přípravku
Léčivá látka
V případě zájmu o dostupnost konkrétního léčivého přípravku (varianty) se prosím podívejte na tento link na web stránkách SÚKL
Abecední seznam přípravků
Přípravek Léková forma Léčivá látka SPC Příbalová informace Typ přípravku
Omjjara 150 mg potahovaná tableta Momelotinib PDF PDF Vázaný na recept
Omjjara 200 mg potahovaná tableta Momelotinib PDF PDF Vázaný na recept
Priorix ampule prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám PDF PDF Vázaný na recept
Priorix inj stříkačka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám PDF PDF Vázaný na recept
Priorix-Tetra inj stříkačka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím PDF PDF Vázaný na recept
Relenza dávkovaný prášek k inhalaci Zanamivir PDF PDF Vázaný na recept
Relvar Ellipta 184 mikrogramů/22 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Flutikason-furoát / vilanterol PDF PDF Vázaný na recept
Relvar Ellipta 92 mikrogramů/22 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Flutikason-furoát / vilanterol PDF PDF Vázaný na recept
Requip Modutab 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ropiniroli hydrochloridum PDF PDF Vázaný na recept
Requip Modutab 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ropiniroli hydrochloridum PDF PDF Vázaný na recept
Requip Modutab 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ropiniroli hydrochloridum PDF PDF Vázaný na recept
Retrovir tvrdé tobolky Zidovudinum PDF PDF Vázaný na recept
Retrovir koncentrát pro infuzní roztok Zidovudinum PDF PDF Vázaný na recept
Retrovir perorální roztok Zidovudinum PDF PDF Vázaný na recept
Revinty Ellipta 184 mikrogramů/22 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Flutikason-furoát / vilanterol PDF PDF Vázaný na recept
Revinty Ellipta 92 mikrogramů/22 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Flutikason-furoát / vilanterol PDF PDF Vázaný na recept
Rolufta Ellipta dávkovaný prášek k inhalaci Umeklidinium PDF PDF Vázaný na recept
Rosemig 100 mg potahované tablety Sumatriptani succinas PDF PDF Vázaný na recept
Rosemig 20 mg nosní sprej Sumatriptanum PDF PDF Vázaný na recept
Rosemig 50 mg potahované tablety Sumatriptani succinas PDF PDF Vázaný na recept
Rosemig Sprintab 100 mg dispergovatelné tablety Sumatriptani succinas PDF PDF Vázaný na recept
Rosemig Sprintab 50 mg dispergovatelné tablety Sumatriptani succinas PDF PDF Vázaný na recept
Rotarix, perorální suspenze v předplněném perorálním aplikátoru perorální suspenze v předplněném perorálním aplikátoru Vakcína proti rotavirovým infekcím PDF PDF Vázaný na recept
Rotarix, perorální suspenze ve stlačitelné tubě perorální suspenze ve stlačitelné tubě Vakcína proti rotavirovým infekcím PDF PDF Vázaný na recept
Rotarix, perorální suspenze ve více-jednodávkových (5 jednotlivých dávek) stlačitelných tubách spojených proužkem perorální suspenze ve více-jednodávkových (5 jednotlivých dávek) stlačitelných tubách spojených proužkem Vakcína proti rotavirovým infekcím PDF PDF Vázaný na recept
Rotarix, prášek a rozpouštědlo pro perorální suspenzi prášek a rozpouštědlo pro perorální suspenzi Vakcína proti rotavirovým infekcím PDF PDF Vázaný na recept
Rukobia tablety s prodlouženým uvolňováním Fostemsavirum PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramů/100 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramů/250 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramů/500 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Inhaler suspenze k inhalaci v tlakovém obalu Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Serevent Diskus dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas PDF PDF Vázaný na recept
Seroxat 20 mg potahované tablety Paroxetin (jako hemihydrát paroxetin-hydrochloridu) PDF PDF Vázaný na recept
Seroxat 30 mg potahované tablety Paroxetin (jako hemihydrát paroxetin-hydrochloridu) PDF PDF Vázaný na recept
Shingrix prášek a suspenze pro injekční suspenzi Vakcína proti pásovému oparu (herpes zoster) (rekombinantní, adjuvovaná) PDF PDF Vázaný na recept
Synflorix injekční suspenze injekční suspenze Vakcína proti Streptococcus pneumoniae PDF PDF Vázaný na recept
Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti Streptococcus pneumoniae PDF PDF Vázaný na recept
Synflorix injekční suspenze, vícedávková, 2 dávky injekční suspenze vícedávková Vakcína proti Streptococcus pneumoniae PDF PDF Vázaný na recept
Synflorix injekční suspenze, vícedávková, 4 dávky injekční suspenze vícedávková Vakcína proti Streptococcus pneumoniae PDF PDF Vázaný na recept
Telzir 50 mg/ml perorální suspenze Fosamprenavirum PDF PDF Vázaný na recept