Název přípravku
Léčivá látka
V případě zájmu o dostupnost konkrétního léčivého přípravku (varianty) se prosím podívejte na tento link na web stránkách SÚKL
Abecední seznam přípravků
Přípravek Léková forma Léčivá látka SPC Příbalová informace Typ přípravku
Seretide Diskus 50 mikrogramů/100 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramů/250 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Diskus 50 mikrogramů/500 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept
Seretide Inhaler suspenze k inhalaci v tlakovém obalu Salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas PDF PDF Vázaný na recept