Název přípravku
Léčivá látka
V případě zájmu o dostupnost konkrétního léčivého přípravku (varianty) se prosím podívejte na tento link na web stránkách SÚKL
Abecední seznam přípravků
Přípravek Léková forma Léčivá látka SPC Příbalová informace Typ přípravku
Augmentin prášek pro perorální suspenzi Amoxicilinum / acidum clavulanicum PDF PDF Vázaný na recept
Augmentin 1 g potahované tablety Amoxicilinum / acidum clavulanicum PDF PDF Vázaný na recept
Augmentin 625 mg potahované tablety Amoxicilinum / acidum clavulanicum PDF PDF Vázaný na recept